Programma 1: Bestuur

1.2 Gedeputeerde Staten

Begroting

Wat willen we bereiken?

Een effectief en efficiënt functionerend college van Gedeputeerde Staten.

Welke resultaten willen we in 2020 behalen?

Na een inwerkperiode, voor met name de nieuwe gedeputeerden, en bekendmaking aan de partners van het nieuwe bestuursakkoord in het najaar van 2019, wordt 2020 het eerste volledige jaar voor het nieuwe college. De ambtelijke dienst ondersteunt het college en de individuele leden van Gedeputeerde Staten professioneel. De gedeputeerden worden ondersteund door een bestuursadviseur en een secretaresse. De Commissaris van de Koning krijgt ondersteuning van het kabinet en een communicatieadviseur. De bestuursadviseurs en communicatieadviseur ondersteunen de gedeputeerden en de Commissaris van de Koning met perswoordvoering, het voorbereiden van publieke optredens en geven algemene advisering. Over de samenwerking tussen Gedeputeerde Staten met Provinciale Staten zijn een aantal afspraken gemaakt die zijn opgenomen als prestatie indicatoren.

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020
Afspraken Gedeputeerde Staten/Provinciale Staten Beantwoording Statenvragen binnen 30 dagen* 95%
Nakomen uitvoeren moties 95%
Nakomen toezeggingen 95%
Tijdige aanbieding stukken bij Provinciale Staten 95%
* Tenzij er reces is of de aard van de vragen vraagt om meer tijd voor de beantwoording. In beide gevallen wordt het niet binnen 30 dagen beantwoorden van Statenvragen aangekondigd.

Wat mag het kosten?

Bekijk uitgebreide tabel

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 1.916
 • 3
 • 1.913
 • Begroting 2019
 • 1.799
 • 5
 • 1.794
 • Begroting 2020
 • 1.806
 • 5
 • 1.801
 • Begroting 2021
 • 1.806
 • 5
 • 1.801
 • Begroting 2022
 • 1.806
 • 5
 • 1.801
 • Begroting 2023
 • 1.806
 • 5
 • 1.801

Toelichting:

De begrote lasten betreffen de salariskosten van de gedeputeerden, uitkeringen voor oudleden van Gedeputeerde Staten, representatiekosten en overige met het college gemoeide kosten.

 • Specificatie Exploitatie - bedragen x € 1.000
 • Lasten
 • Structurele budgetten
 • Voorzieningen
 • Totaal lasten
 • Baten
 • Structurele budgetten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • GS budgetautorisatie
 • Gedeputeerde staten
 • Representatie
 • Uitkeringen oud leden GS
 • Veteranendag
 • Waardeoverdracht pensioenen GS leden
 • Gedeputeerde staten
 • Realisatie 2018
 • 1.043
 • 204
 • 388
 • 35
 • 1.670
 • 246
 • 246
 • 1.916
 • 3
 • 3
 • 3
 • 1.913
 • Begroting 2019
 • 1.077
 • 136
 • 554
 • 32
 • 1.799
 • 0
 • 0
 • 1.799
 • 5
 • 5
 • 5
 • 1.794
 • Begroting 2020
 • 1.081
 • 138
 • 554
 • 33
 • 1.806
 • 0
 • 0
 • 1.806
 • 5
 • 5
 • 5
 • 1.801
 • Begroting 2021
 • 1.081
 • 138
 • 554
 • 33
 • 1.806
 • 0
 • 0
 • 1.806
 • 5
 • 5
 • 5
 • 1.801
 • Begroting 2022
 • 1.081
 • 138
 • 554
 • 33
 • 1.806
 • 0
 • 0
 • 1.806
 • 5
 • 5
 • 5
 • 1.801
 • Begroting 2023
 • 1.081
 • 138
 • 554
 • 33
 • 1.806
 • 0
 • 0
 • 1.806
 • 5
 • 5
 • 5
 • 1.801

Eerste bestuursrapportage

* Tenzij er reces is of de aard van de vragen vraagt om meer tijd voor de beantwoording. In beide gevallen wordt het niet binnen 30 dagen beantwoorden van Statenvragen aangekondigd.
Print deze pagina