Programma 2: Infrastructuur

Begroting

Lasten en baten programma 2: Infrastructuur

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 129.057
 • 32.057
 • 97.000
 • Begroting 2019
 • 124.637
 • 7.419
 • 117.218
 • Begroting 2020
 • 115.468
 • 7.584
 • 107.884
 • Begroting 2021
 • 100.988
 • 7.574
 • 93.414
 • Begroting 2022
 • 101.506
 • 4.574
 • 96.932
 • Begroting 2023
 • 94.483
 • 2.617
 • 91.865
Print deze pagina