Programma 4: Economie

Begroting

Lasten en baten programma 4: Economie

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 31.618
 • 5.947
 • 25.670
 • Begroting 2019
 • 52.859
 • 3.905
 • 48.954
 • Begroting 2020
 • 29.475
 • 5.740
 • 23.735
 • Begroting 2021
 • 26.810
 • 5.586
 • 21.224
 • Begroting 2022
 • 19.336
 • 371
 • 18.966
 • Begroting 2023
 • 19.146
 • 363
 • 18.783
Print deze pagina