Programma 5: Mienskip

5.1 Leefomjouwing

Begroting

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020
Procedures gemeentelijke plannen Adviezen, zienswijzen, reactieve aanwijzingen Binnen de wettelijke termijnen. Beperken aantal zienswijzen en reactieve aanwijzingen
Woningbouwafspraken Actualisering regionale woningbouwafspraken Prognose gereed
Evaluatie gereed en indien nodig herijkte woningbouwafspraken

Prestatie indicatoren

Onderwerp Indicator Doelwaarde 2020
Print deze pagina