Programma 6: Bedrijfsvoering

Begroting

Lasten en baten programma 6: Bedrijfsvoering

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Mensen
 • -Capaciteitsbudget
 • -Generatiepact
 • -Overig
 • Middelen
 • Middelenbudget
 • Totaal bedrijfsvoeringsbudget
 • Bijdrage aan bedrijfsvoering vanuit projecten
 • -Mensen
 • -Middelen
 • Totaal lasten
 • Bijdrage van derden
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 72.789
 • 392
 • 1.160
 • 16.582
 • 90.924
 • -16.223
 • -4.144
 • 70.557
 • 2.078
 • 68.479
 • Begroting 2019
 • 74.816
 • 902
 • 477
 • 16.644
 • 92.838
 • -11.368
 • -4.108
 • 77.362
 • 443
 • 76.919
 • Begroting 2020
 • 64.896
 • 346
 • 457
 • 17.827
 • 83.526
 • -6.290
 • -3.061
 • 74.176
 • 341
 • 73.835
 • Begroting 2021
 • 59.832
 • 306
 • 563
 • 17.711
 • 78.412
 • -3.625
 • -2.189
 • 72.598
 • 341
 • 72.257
 • Begroting 2022
 • 57.575
 • 264
 • 563
 • 17.652
 • 76.054
 • -3.009
 • -1.852
 • 71.194
 • 341
 • 70.853
 • Begroting 2023
 • 56.708
 • 195
 • 563
 • 17.593
 • 75.059
 • -2.496
 • -1.534
 • 71.030
 • 341
 • 70.689
Print deze pagina