Programma 7: Algemene dekkingsmiddelen, onvoorzien en overhead

Begroting

Lasten en baten programma 7: Overige dekkingsmiddelen en onvoorzien

 • Bedragen x € 1.000,-
 • Totaal lasten
 • Totaal baten
 • Saldo van lasten en baten
 • Realisatie 2018
 • 50.343
 • 318.310
 • -267.967
 • Begroting 2019
 • 13.382
 • 365.164
 • -351.782
 • Begroting 2020
 • 16.953
 • 296.084
 • -279.131
 • Begroting 2021
 • 20.367
 • 295.530
 • -275.163
 • Begroting 2022
 • 34.266
 • 297.735
 • -263.470
 • Begroting 2023
 • 38.796
 • 300.658
 • -261.862
Print deze pagina